User Tools

Site Tools


482231-aphantaulax-katangae-la-gi

Aphantaulax katangae là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Aphantaulax. Aphantaulax katangae được miêu tả năm 1935 bởi Giltay.

482231-aphantaulax-katangae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)