User Tools

Site Tools


482531-michalovce-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

482531-michalovce-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Michalovce</​b>​ (<span class="​metadata"><​span class="​unicode audiolink">​pronunciation</​span>​ <​sup><​small>​(trợ giúp·chi tiết)</​small></​sup></​span>;​ tiếng Hungary: <​i><​span lang="​hu">​Nagymihály</​span></​i>,​ tiếng Đức: <​i><​span lang="​de">​Großmichel</​span></​i>,,​ tiếng Romani: Mihalya, tiếng Yiddish: Mikhaylovets hoặc Mykhaylovyts) là một thị xã bên sông Laborec ở phía đông Slovakia, với dân số khoảng 40.000 người. Nó là đô thị lớn nhất của quận Michalovce (okres) ở khu vực Košice.
 +Thị xã nằm trong khu vực Košice, trong vùng đất thấp bên sông Laborec Đông, trong lịch sử thuộc quận Zemplén. Thị xã có cự ly khoảng 48 km về phía đông của Košice và 30 km về phía tây của Uzhhorod, Ukraina. Đặc điểm địa lý gần đó bao gồm các dãy núi Vihorlat và Zemplínska šírava hồ.
 +</p>
  
 +<​p>​Khu định cư đầu tiên được biết đến trong khu vực xung quanh Michalovce trong thời kỳ đồ đá mới. Người Xlavơ đến trong khu vực trong thế kỷ thứ năm <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​. Khu vực là một phần của đế chế Moravia <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ trong thế kỷ thứ chín. Michalovce là nơi huyền thoại về cái chết của Laborec. Từ thế kỷ thứ mười trở đi, khu vực đã là một phần của Hungary. Sau cuộc chinh phục bởi Ottoman ở phía nam miền trung Hungary vào thế kỷ XVI, Hungary bị chia cắt, và Michalovce ngày nay đã trở thành một phần của vương quốc Hungary Đông, và sau đó Hoàng gia Hungary. Thị trấn đã tăng trưởng đáng kể trong thế kỷ XVIII và XIX và kể từ khi Ausgleich Áo-Hungary năm 1867, nó đạt được một tư cách của một cộng đồng lớn và ngay sau đó đã trở thành thủ phủ của một trong các quận hạt Zemplén.
 +</​p><​p>​Sau chiến tranh thế giới thứ I, năm 1918 (xác nhận bởi Hiệp ước Trianon vào năm 1920), Michalovce, cùng với một số bộ phận khác của hạt Zemplén, đã trở thành một phần của Tiệp Khắc sau đó thành lập. Năm 1944, 3500 cư dân Do Thái bị trục xuất khỏi Michalovce. Từ năm 1993, sự khi tách khỏi Tiệp Khắc, Michalovce là một phần của Slovakia. Năm 1996, thị xã đã được chọn làm thủ phủ quận Michalovce.
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm 1910, Michalovce có 6.120 cư dân, gồm có 3.792 người Hungary, 1586 người Slovak và 542 người Đức. Cơ cấu tôn giáo có 38,6% Công giáo La Mã, người Do Thái 32,3% và 23,2% của Hy Lạp Công giáo.
 +</​p><​p>​Theo điều tra dân số năm 2001, thị xã có 39.948 dân cư. 94,57% số dân là người Slovak, người Roma 2,24%,% 0,73% người Séc và 0,47% người Ukraina. Thành phần tôn giáo là 53,92% Công giáo La Mã, 19,65% người Công giáo Hy Lạp, người không theo tôn giáo và Chính thống giáo 5,19% 9,​73%. ​
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181014191545
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.516 seconds
 +Real time usage: 0.627 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3485/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42409/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6302/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.204/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.75 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 563.707 ​     1 -total
 + ​65.78% ​ 370.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox
 + ​23.80% ​ 134.138 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-hu
 + ​14.58% ​  ​82.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_coor_title
 + ​13.72% ​  ​77.332 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  9.46%   ​53.349 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit
 +  7.19%   ​40.547 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox2_unit/​height
 +  7.18%   ​40.480 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  5.53%   ​31.182 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7847;​n_d&#​7851;​n_ngu&#​7891;​n
 +  4.38%   ​24.675 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1311241-0!canonical and timestamp 20181014191545 and revision id 25963986
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
482531-michalovce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)