User Tools

Site Tools


483131-lars-bender-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

483131-lars-bender-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Lars Bender</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Lars Bender.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Lars_Bender.jpg/​200px-Lars_Bender.jpg"​ width="​200"​ height="​363"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Lars_Bender.jpg/​300px-Lars_Bender.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Lars_Bender.jpg/​400px-Lars_Bender.jpg 2x" data-file-width="​671"​ data-file-height="​1217"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Lars Bender</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Ngày sinh</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +27 tháng 4, 1989 <span class="​noprint">​(29 tuổi)</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Nơi sinh</​th><​td colspan="​3"​ class="​birthplace"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Rosenheim, Tây Đức</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Chiều cao</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +1,83 m (6 ft 0 in)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Tiền vệ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin về CLB</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​p>​CLB hiện nay</​p></​th><​td colspan="​3"​ class="​org"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Bayer Leverkusen</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Số áo</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +8</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB trẻ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1993–1999</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +TSV Brannenburg</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1999–2003</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +SpVgg Unterhaching</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2003–2006</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +TSV 1860 München</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2006–2009</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +1860 Munich</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +58</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(4)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2009–</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Bayer Leverkusen</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +164</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(15)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Đội tuyển quốc gia<​sup>​‡</​sup></​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2005–2006</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Đức U17</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +9</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(1)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2007–2008</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Đức U19</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +9</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(2)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2008–2009</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Đức U20</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +7</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(1)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2010</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Đức U21</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +1</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2011–</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Đức</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +19</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(4)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em"/></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia và cập nhật vào 14:48, ngày 2 tháng 9 năm 2015 (UTC).<​br/></​li></​ul><​p>​† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​p>​
 +‡ Thống kê về thành tích tại ĐTQG được cập nhật vào ngày 18 tháng 11 năm 2014</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Lars Bender</​b>​ (sinh 27 -4- 1989) là tiền vệ của Bayer Leverkusen. Lars là anh em sinh đôi với Sven Bender, cầu thủ của Borussia Dortmund.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​C.C3.A2u_l.E1.BA.A1c_b.E1.BB.99"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Câu_lạc_bộ">​Câu lạc bộ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"​ style="​text-align:​ center;​font-size:​90%"><​tbody><​tr><​th rowspan="​2">​Câu lạc bộ
 +</th>
 +<th rowspan="​2">​Mùa giải
 +</th>
 +<th colspan="​3">​Bundesliga
 +</th>
 +<th colspan="​2">​DFB-Pokal
 +</th>
 +<th colspan="​2">​châu Âu
 +</th>
 +<th colspan="​2">​Tổng cộng
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Mùa giải
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</th>
 +<​th>​Trận
 +</th>
 +<​th>​Bàn
 +</​th></​tr><​tr><​td>​1860 München II
 +</td>
 +<​td>​2006–07
 +</td>
 +<​td>​Regionalliga Süd
 +</td>
 +<td>9
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td colspan="​2">​—
 +</td>
 +<td rowspan="​5"​ colspan="​2">​—
 +</td>
 +<​td><​b>​9</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​2</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​5">​1860 München
 +</td>
 +<​td>​2006–07
 +</td>
 +<td rowspan="​4">​2. Bundesliga
 +</td>
 +<​td>​13
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​13</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​0</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2007–08
 +</td>
 +<​td>​28
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​31</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​1</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2008–09
 +</td>
 +<​td>​15
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​17</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​2</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2009–10
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​3</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​0</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2">​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​58
 +</th>
 +<th>4
 +</th>
 +<th>6
 +</th>
 +<th>0
 +</th>
 +<th colspan="​2">​—
 +</th>
 +<​th>​64
 +</th>
 +<th>4
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​3">​Bayer Leverkusen II
 +</td>
 +<​td>​2009–10
 +</td>
 +<td rowspan="​2">​Regionalliga West
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td rowspan="​2"​ colspan="​4">​—
 +</td>
 +<​td><​b>​2</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​0</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2010–11
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​1</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​0</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2">​Tổng cộng
 +</th>
 +<th>3
 +</th>
 +<th>0
 +</th>
 +<th colspan="​4">​—
 +</th>
 +<th>3
 +</th>
 +<th>0
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​8">​Bayer Leverkusen
 +</td>
 +<​td>​2009–10
 +</td>
 +<td rowspan="​7">​Bundesliga
 +</td>
 +<​td>​20
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td colspan="​2">​—
 +</td>
 +<​td><​b>​21</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​1</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2010–11
 +</td>
 +<​td>​27
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td>​12
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​41</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​3</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2011–12
 +</td>
 +<​td>​28
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td>8
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<​td><​b>​37</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​5</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2012–13
 +</td>
 +<​td>​33
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td>5
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​41</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​3</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2013–14
 +</td>
 +<​td>​29
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>6
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​39</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​4</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2014–15
 +</td>
 +<​td>​26
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td>7
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​26</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​1</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2015–16
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>1
 +</td>
 +<td>2
 +</td>
 +<td>0
 +</td>
 +<​td><​b>​5</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​0</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2">​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​165
 +</th>
 +<​th>​14
 +</th>
 +<​th>​14
 +</th>
 +<th>2
 +</th>
 +<​th>​40
 +</th>
 +<th>1
 +</th>
 +<​th>​219
 +</th>
 +<​th>​17
 +</​th></​tr><​tr><​th colspan="​3">​Tổng cộng sự nghiệp
 +</th>
 +<​th>​235
 +</th>
 +<​th>​20
 +</th>
 +<​th>​20
 +</th>
 +<th>2
 +</th>
 +<​th>​40
 +</th>
 +<th>1
 +</th>
 +<​th>​295
 +</th>
 +<​th>​23
 +</​th></​tr><​tr><​th colspan="​12">​Cập nhật lần cuối: 26 tháng 8 năm 2015
 +</​th></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​B.C3.A0n_th.E1.BA.AFng_qu.E1.BB.91c_t.E1.BA.BF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bàn_thắng_quốc_tế">​Bàn thắng quốc tế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dd><​i>​Scores and results list Germany'​s goal tally first.</​i></​dd></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181031053441
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.300 seconds
 +Real time usage: 0.378 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3407/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40920/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8487/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.087/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.53 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 305.543 ​     1 -total
 + ​80.69% ​ 246.546 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_2
 + ​66.16% ​ 202.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​16.11% ​  ​49.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_medal_templates
 + ​12.21% ​  ​37.303 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  8.24%   ​25.181 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height
 +  7.55%   ​23.058 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​locate
 +  7.45%   ​22.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MedalSport
 +  6.94%   ​21.220 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +  6.94%   ​21.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height/​switch
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1297096-0!canonical and timestamp 20181031053441 and revision id 37878657
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
483131-lars-bender-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)