User Tools

Site Tools


483631-aphantaulax-scotophaea-la-gi

Aphantaulax scotophaea là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Aphantaulax. Aphantaulax scotophaea được Eugène Simon miêu tả năm 1908.

483631-aphantaulax-scotophaea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)