User Tools

Site Tools


483931-x-p-lo-i-s-n-v-n-ng-uefa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

483931-x-p-lo-i-s-n-v-n-ng-uefa-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Tổ chức <​i>​Quy chuẩn Cơ sở hạ tầng Sân vận động</​i>​ (Stadium Infrastructure Regulations) của UEFA đã phân loại các sân bóng đá<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ thành bốn loại từ hạng một đến hạng bốn tăng dần theo chất lượng của sân. Kẻ từ năm 2006, cách đánh giá này đã thay thế phương pháp xếp loại sân vận động từ một đến năm sao có trước đó. Các sân vận động phải được xếp hạng bốn nếu muốn đăng cai các trận đấu playoff trong khuôn khổ  vòng loại UEFA Champions League hoặc bất cứ trận đấu nào trong trận đấu chính.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Điều kiên tương tự cũng được đặt ra cho sân vận động nào muốn đăng cai các trận cầu trong giải đấu chính của UEFA Europa League<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ hoặc Giải vô địch bóng đá châu Âu<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​Nh.E1.BB.AFng_kh.C3.A1c_bi.E1.BB.87t_ch.C3.ADnh_gi.E1.BB.AFa_c.C3.A1c_h.E1.BA.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Những_khác_biệt_chính_giữa_các_hạng">​Những khác biệt chính giữa các hạng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ width="​250pt">​Tiêu chuẩn
 +</th>
 +<th scope="​col"​ width="​100pt"​ align="​center">​Hạng 1
 +</th>
 +<th scope="​col"​ width="​100pt">​Hạng 2
 +</th>
 +<th scope="​col"​ width="​100pt">​Hạng 3
 +</th>
 +<th scope="​col"​ width="​100pt">​Hạng 4
 +</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Sân bóng đá
 +</th>
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​dài 100 đến 105 m, rộng 64 đến 68 m</​td>​
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​dài 105 m, rộng 68 m
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Kích thước tối thiểu của phòng thay đồ dành cho trọng tài
 +</th>
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​không số liệu</​td>​
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​20 m<​sup>​2</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Số lượng đèn pha tối thiểu
 +</th>
 +<​td>​tiện cho phát thanh viên</​td>​
 +<​td>​800 lux,​ tiện để quay phim</​td>​
 +<​td>​1400 lux,​ tiện để quay phim</​td>​
 +<​td>​1400 lux,​ mọi hướng nhìn
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Bãi đỗ xe VIP
 +</th>
 +<​td>​20</​td>​
 +<​td>​50</​td>​
 +<​td>​100</​td>​
 +<​td>​150
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Cho phép khán giả đứng
 +</th>
 +<​td>​có</​td>​
 +<td colspan="​3"​ align="​center">​không
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Số lượng chỗ ngồi tối thiểu
 +</th>
 +<​td>​200</​td>​
 +<​td>​1.500</​td>​
 +<​td>​4.500</​td>​
 +<​td>​8.000
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Tổng số ghế VIP tối thiểu
 +</th>
 +<​td>​50</​td>​
 +<​td>​100</​td>​
 +<​td>​250</​td>​
 +<​td>​500
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Ghế VIP cho đội khách
 +</th>
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​20</​td>​
 +<​td>​50</​td>​
 +<​td>​100
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Khu vực tiếp khách VIP
 +</th>
 +<td colspan="​3"​ align="​center">​không số liệu</​td>​
 +<​td>​400 m<​sup>​2</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Diện tích tối thiểu cho truyền thông tác nghiệp
 +</th>
 +<​td>​50 m<​sup>​2</​sup></​td>​
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​100 m<​sup>​2</​sup>​ cho 50 người</​td>​
 +<​td>​200 m<​sup>​2</​sup>​ cho 75 người
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Số lượng phóng viên ảnh tối thiểu
 +</th>
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​n/​a</​td>​
 +<​td>​15</​td>​
 +<​td>​25
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Không gian tối thiểu để đặt máy quay chính
 +</th>
 +<​td>​4 m<​sup>​2</​sup>​ cho ít nhất 1 camera</​td>​
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​6 m<​sup>​2</​sup>​ cho 2 camera</​td>​
 +<​td>​10 m<​sup>​2</​sup>​ cho 4 camera
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Số lượng ghế tối thiểu dành cho phóng viên
 +</th>
 +<​td>​20,​ 5 with desks</​td>​
 +<​td>​20,​ (10 nếu là ghế dài)</​td>​
 +<​td>​50,​ (25 nếu là ghế dài)</​td>​
 +<​td>​100,​ (50 nếu là ghế dài)
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Minimum number of commentary positions
 +</th>
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<​td>​5</​td>​
 +<​td>​25
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Minimum number of tv studios
 +</th>
 +<td>1 room that can be converted</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​2,​ at least 1 with a view of the pitch
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Minimum post-match interview positions
 +</th>
 +<td colspan="​3"​ align="​center">​n/​a</​td>​
 +<td>4
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Minimum outside broadcast van area
 +</th>
 +<​td>​100 m<​sup>​2</​sup></​td>​
 +<td colspan="​2"​ align="​center">​200 m<​sup>​2</​sup></​td>​
 +<​td>​1,​000 m<​sup>​2</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ align="​left">​Minimum number of seats in press conference room
 +</th>
 +<​td>​at least 1</​td>​
 +<​td>​30</​td>​
 +<​td>​50</​td>​
 +<​td>​75
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181011174934
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.080 seconds
 +Preprocessor visited node count: 177/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7413/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4623/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.76 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​57.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​  ​57.230 ​     1 -total
 + ​84.41% ​  ​48.308 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1311258-0!canonical and timestamp 20181011174934 and revision id 25443814
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
483931-x-p-lo-i-s-n-v-n-ng-uefa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)