User Tools

Site Tools


485031-tr-n-l-p-tr-ch-la-gi

Trận Lạp Trạch
Một phần của Chiến Quốc
.
Thời gian 478 TCN
Kết quả Việt chiến thắng
Tham chiến
Ngô Việt
Chỉ huy
Phù Sai Việt vương Câu Tiễn
Lực lượng
Ngang ngửa nước Việt 50.000
Tổn thất
Không rõ Không rõ
.

Trận Lạp Trạch (tiếng Trung: 笠泽之战) là cuộc chiến giữa hai nước Ngô và Việt ở thời kì Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Vào năm 478 TCN, Việt đánh Ngô và đánh bại quân đội Ngô.

Sau trận chiến, Ngô bị tổn thất lớn trong khi Việt lấy được nhiều vùng đất, đảo ngược sức mạnh giữa hai quốc gia.

Tọa độ: 30°53′59″B 120°57′11″Đ / 30,8997°B 120,953°Đ / 30.8997; 120.953

485031-tr-n-l-p-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)