User Tools

Site Tools


485231-aphantaulax-signicollis-la-gi

Aphantaulax signicollis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau. Loài này phân bố ở Zimbabwe.[2]

Loài này thuộc chi Aphantaulax. Aphantaulax signicollis được Richard William Ethelbert Tucker miêu tả năm 1923.

485231-aphantaulax-signicollis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)