User Tools

Site Tools


485331-callilepis-chisos-la-gi

Callilepis chisos là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Callilepis. Callilepis chisos được Norman I. Platnick miêu tả năm 1975.

485331-callilepis-chisos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)