User Tools

Site Tools


486131-s-n-bay-qu-c-t-lambert-st-louis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

486131-s-n-bay-qu-c-t-lambert-st-louis-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sân bay quốc tế Lambert–St. Louis</​b>​ (mã sân bay IATA: STL, mã sân bay ICAO: KSTL, mã sân bay FAA LID: STL) là một sân bay quốc tế class B phục vụ Đại đô thị St. Louis, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Sân bay nằm khoảng 10 dặm (16 km) về phía tây bắc trung tâm thành phố St. Louis trong quận chưa hợp nhất, quận St. Louis giữa Berkeley và Bridgeton. Đây là sân bay lớn nhất và bận rộn nhất trong tiểu bang với 250 chuyến khởi hành hàng ngày đến hơn 88 địa điểm trong Hoa Kỳ và quốc tế. Trong năm 2010, 12,3 triệu hành khách thông qua sân bay này.
 +</​p><​p>​Được đặt tên theo Albert Bond Lambert, một người đoạt huy chương Olympic và nhà sản xuất của Listerine, sân bay quốc tế nổi bật trong thế kỷ 20 do nhiều yếu tố bao gồm cả một hiệp hội với Charles Lindbergh, sự phát triển của hệ thống kiểm soát không lưu đầu tiên tại sân bay, là trung tâm hoạt động của hãng hàng không Trans World Airlines và nhà ga mang tính biểu tượng được thiết kế bởi Minoru Yamasaki, mà sau này lấy cảm hứng từ thiết kế của nhà ga tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở Thành phố New York và sân bay Paris-Charles de Gaulle ở Pháp.
 +</​p><​p>​Với sự phá sản của TWA và sau đó mua lại từ American Airlines, số lượng hành khách hàng không vào năm 2001 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm 2011 sân bay đã phải đối mặt với tình trạng xấu hơn nữa khi một cơn lốc xoáy F4 trực tiếp tấn công sân bay gây thiệt hại tài sản đáng kể và dẫn đến đóng cửa toàn bộ một hành lang trong nhà ga. Sân bay, tuy nhiên, lượng khách đã tăng trở lại trong năm 2010 và 2011.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Sân bay Missouri
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181017074727
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.115 seconds
 +Preprocessor visited node count: 314/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13577/​2097152 bytes
 +Template argument size: 429/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 927 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​86.587 ​     1 -total
 + ​62.80% ​  ​54.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​40.61% ​  ​35.161 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​17.20% ​  ​14.895 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​agrave;​ng_kh&​ocirc;​ng
 + ​14.69% ​  ​12.723 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.15% ​   8.785      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Missouri
 + ​10.02% ​   8.677      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.07%    6.988      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.07%    6.120      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.53%    3.060      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​823685-0!canonical and timestamp 20181017074727 and revision id 26373918
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
486131-s-n-bay-qu-c-t-lambert-st-louis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)