User Tools

Site Tools


486631-emma-x-normandy-la-gi

Emma (sinh khoảng 985 – 6-3- 1052 ở Winchester, Hampshire), là con gái của Richard Fearless, Công tước xứ Normandy và Gunnora, người vợ thứ hai của ông. Bà 2 lần là Nữ hoàng của Anh, nhờ vào những cuộc hôn nhân thành công: đầu tiên là người vợ thứ hai của vua Anh Æthelred the Unready (1002–16); sau đó là người vợ thứ hai của Denmark (1017–35). Bà hoạt động như một người quản trị Wessex in 1040. Hai con trai của bà, mỗi người chồng mỗi con trai và hai con trai riêng của chồng, cũng mỗi người chồng mỗi con trai trở thành vua của Anh. Và bà là bà cô của, William the Conqueror, Công tước xứ Normandy.

Mẹ bà ban đầu là người hầu của cha bà. Sau đó họ cưới nhau, những đứa con được hợp pháp hoá. Cha mẹ bà đều là gốc Đan Mạch.

Nguồn: Dịch từ bản tiếng Anh

486631-emma-x-normandy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)