User Tools

Site Tools


488331-a-good-librarian-like-a-good-shepherd-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

488331-a-good-librarian-like-a-good-shepherd-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Daitoshokan no Hitsujikai: a good librarian like a good shepherd</​b></​i><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​大図書館の羊飼い</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Dai-toshokan no Hitsuji-kai</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span>,​ lit. <​i>​Large Library'​s Shepherd</​i></​span>​)</​span>​ là một visual novel thể loại eroge phát triển bởi hãng August. Visual novel này sẽ được phát hành dưới dạng DVD vào năm 2012 và dành cho hệ điều hành Microsoft Windows trên máy tính cá nhân. <​i>​Daitoshokan no Hitsujikai</​i>​ là visual novel thứ 9 của August, sản phẩm kế tiếp của các tác phẩm như <​i>​Fortune Arterial</​i>​ và <​i>​Aiyoku no Eustia</​i>​.
 +</​p><​p>​August lần đầu tiên công bố về dự án phát triển một trò chơi mới tại Comiket 80 vào tháng 8 năm 2011, và 2 tháng sau họ chính thức công nhận sự tồn tại của <​i>​Daitoshokan no Hitsujikai</​i>​ trên trang mạng chính thức của họ vào ngày 21 tháng 10 năm 2011. Việc thiết kế nhân vật do Bekkankō đảm nhiệm. Sakakibara Taku, Uchida Hiroyuki, và Anzai Hideaki đảm trách vai trò biên kịch. Nhạc nền do Active Planets biên soạn.
 +</​p><​p>​Chuyển thể manga <​i>​Daitoshokan no Hitsujikai</​i>​ của tác phẩm này do Sasaki Akane vẽ minh họa và được đăng lần đầu trên tạp chí <​i>​Dengeki G's Magazine</​i>​ của ASCII Media Works vào ngày 30 tháng 3 năm 2012. Chuyển thể manga <​i>​Daitoshokan no Hitsujikai: the Little Lutra lutra</​i>​ thứ hai do Kusaka Shiroi vẽ minh họa và được đăng lần đầu trên tạp chí <​i>​Comptiq</​i>​ của Kadokawa Shoten vào ngày 8 tháng 6 năm 2012.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt_ch.C3.ADnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật_chính">​Nhân vật chính</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt>​Kakei Kyōtarō<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​筧 京太郎</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Kiển Kinh Thái Lang)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Kakei Kyōtarō</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dt>​Shirasaki Tsugumi<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​白崎 つぐみ</​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Shirasaki Tsugumi</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Mishiro Mako</​span></​dd>​
 +<​dt>​Sakuraba Tamamo<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​桜庭 玉藻</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Trác Đình Ngọc Tảo)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Sakuraba Tamamo</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Tachibana Sakura</​span></​dd>​
 +<​dt>​Misono Senri<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​御園 千莉</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Ngự Viên Thiên Lị)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Misono Senri</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Marui Kotono</​span></​dd>​
 +<​dt>​Suzuki Kana<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​鈴木 佳奈</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Liên Mộc Giai Nại)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Suzuki Kana</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Haruka Sora</​span></​dd>​
 +<​dt>​Kodachi Nagi<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​小太刀 凪</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Tiểu Thái Đao Chỉ)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Kodachi Nagi</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Kiritani Hana</​span></​dd></​dl><​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt_ph.E1.BB.A5"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật_phụ">​Nhân vật phụ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt>​Takamine Ikkei<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​高峰 一景</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Cao Phong Nhất Cảnh)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Takamine Ikkei</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Andalusia</​span></​dd>​
 +<​dt>​Mochizuki Maho<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​望月 真帆</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Vọng Nguyệt Chân Phàm)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Mochizuki Maho</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Hanataba Bouquet</​span></​dd>​
 +<​dt>​Serizawa Miyu<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​芹沢 水結</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Cần Trạch Thủy Kết)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Serizawa Miyu</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Asakura Suzune</​span></​dd>​
 +<​dt>​Ureshino Sayumi<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​嬉野 紗弓実</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Hy Dã Sa Cung Thực)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Ureshino Sayumi</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span></​dt>​
 +<​dd><​span style="​font-weight:​ normal"><​i>​Lồng tiếng bởi:</​i>​ Mamiya Yuzu</​span></​dd></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181023224508
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.336 seconds
 +Real time usage: 0.439 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2190/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 30444/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5141/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.222/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.86 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 387.151 ​     1 -total
 + ​59.42% ​ 230.047 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​54.72% ​ 211.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Header
 + ​40.20% ​ 155.634 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo2
 + ​39.59% ​ 153.275 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​14.04% ​  ​54.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​10.45% ​  ​40.465 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​10.27% ​  ​39.747 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_animanga/​Print
 +  6.93%   ​26.824 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Official_website
 +  4.89%   ​18.943 ​    19 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_find_long
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1288329-0!canonical and timestamp 20181023224507 and revision id 37732069
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
488331-a-good-librarian-like-a-good-shepherd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)