User Tools

Site Tools


488831-th-c-d-c-trung-qu-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

488831-th-c-d-c-trung-qu-c-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Thược dược Trung Quốc</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Paeonia lactiflora.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Paeonia_lactiflora.jpg/​280px-Paeonia_lactiflora.jpg"​ width="​280"​ height="​187"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Paeonia_lactiflora.jpg/​420px-Paeonia_lactiflora.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Paeonia_lactiflora.jpg/​560px-Paeonia_lactiflora.jpg 2x" data-file-width="​3872"​ data-file-height="​2592"/><​p>​Thược dược Trung Quốc</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plantae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Angiosperms</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​(không phân hạng)</​span></​th><​td>​
 +Core eudicots</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Saxifragales</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Paeoniaceae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Paeonia</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. lactiflora</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Paeonia lactiflora</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Pall.,​ 1776 </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(144,​238,​144);">​Danh pháp đồng nghĩa</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​p><​i>​Paeonia albiflora</​i>​ <​small>​Pall.,​ 1789</​small><​br/><​i>​Paeonia chinensis</​i>​ <​small>​L. Vilmorin, 1870</​small><​br/><​i>​Paeonia edulis</​i>​ <​small>​Salisb.,​ 1807</​small><​br/><​i>​Paeonia fragrans</​i>​ <​small>​(Sabine) Redouté, 1827</​small><​br/><​i>​Paeonia humei</​i>​ <​small>​(Sabine) Bailly, 1870</​small><​br/><​i>​Paeonia lactea</​i>​ <​small>​Pall.,​ 1776 [inval.]</​small><​br/><​i>​Paeonia lobata</​i>​ <​small>​Pall.,​ 1773 [inval.]</​small><​br/><​i>​Paeonia makoya</​i>​ <​small>​Marnock,​ 1850</​small><​br/><​i>​Paeonia officinalis</​i>​ <​small>​Thunb.,​ 1784</​small><​br/><​i>​Paeonia reevesiana</​i>​ <​small>​(Paxton) Loudon, 1850</​small><​br/><​i>​Paeonia sinensis</​i>​ <​small>​Steud.,​ 1841 [inval.]</​small><​br/><​i>​Paeonia whitleyi</​i>​ <​small>​(Sabine) auct., 1889</​small><​br/></​p>​
 +<​i>​Paeonia yui</​i>​ <​small>​W.P.Fang,​ 1958</​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Thược dược Trung Quốc</​b>​ hay <​b>​bạch thược</​b>,​ <​b>​mẫu đơn</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Paeonia lactiflora</​b></​i>​) là một loài thực vật trong họ Paeoniaceae. Loài này được tìm thấy ở Trung Quốc. Đây là cây hoa trồng trong vườn phổ biến, là cây thân thảo sống lâu năm, có nguồn gốc từ Trung và Đông Á từ miền Đông Tây Tạng trên khắp miền bắc Trung Quốc với miền Đông Siberia. Nó cao khoảng 60–100 cm với lá kép dài 20–40 cm. Nụ hoa lớn và tròn, mở thành hình bông hoa lớn có đường kính 8–16 cm, 5-10 với cánh hoa màu trắng, màu hồng hoặc đỏ thẫm và nhị hoa màu vàng.
 +</​p><​p>​Loài cây này đã được du nhập lần đầu tiên đến Anh vào giữa thế kỷ 18. Ở Trung Quốc, trong vai trò cây cảnh nó được đánh giá thấp hơn so với mẫu đơn rocki (<​i>​Paeonia rockii</​i>​) và <​i>​Paeonia suffruticosa</​i>​ và cây lai của loài.
 +</​p><​p>​Trong Đông Y, nó được sử dụng như một loại dược thảo với tên gọi là 芍药 (thược dược) hoặc 白芍药 (bạch thược dược). Rế cây được sử dụng để làm giảm sốt và đau, và trên vết thương để cầm máu và ngăn ngừa nhiễm trùng. Một tác dụng chống co thắt cũng được ghi trong dược điển của Nhật Bản.
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​WhiteWings1b.UME.jpg/​90px-WhiteWings1b.UME.jpg"​ width="​90"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​WhiteWings1b.UME.jpg/​135px-WhiteWings1b.UME.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​WhiteWings1b.UME.jpg/​180px-WhiteWings1b.UME.jpg 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center><​i>​Paeonia lactiflora</​i><​br/>'​White Wings'<​br/>​hoa đơn.
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​21.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Paeonia_lactiflora_Blaze.jpg/​120px-Paeonia_lactiflora_Blaze.jpg"​ width="​120"​ height="​107"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Paeonia_lactiflora_Blaze.jpg/​180px-Paeonia_lactiflora_Blaze.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Paeonia_lactiflora_Blaze.jpg/​240px-Paeonia_lactiflora_Blaze.jpg 2x" data-file-width="​1057"​ data-file-height="​939"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center><​i>​Paeonia lactiflora</​i><​br/>'​Blaze'<​br/></​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​17px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Paeonia_lactiflora_Pink_Hawaiian_Coral.jpg/​120px-Paeonia_lactiflora_Pink_Hawaiian_Coral.jpg"​ width="​120"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Paeonia_lactiflora_Pink_Hawaiian_Coral.jpg/​180px-Paeonia_lactiflora_Pink_Hawaiian_Coral.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Paeonia_lactiflora_Pink_Hawaiian_Coral.jpg/​240px-Paeonia_lactiflora_Pink_Hawaiian_Coral.jpg 2x" data-file-width="​836"​ data-file-height="​809"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center><​i>​Paeonia lactiflora</​i><​br/>'​hoa đúp.
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​MonsJulesElie1c.UME.jpg/​90px-MonsJulesElie1c.UME.jpg"​ width="​90"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​MonsJulesElie1c.UME.jpg/​135px-MonsJulesElie1c.UME.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​MonsJulesElie1c.UME.jpg/​180px-MonsJulesElie1c.UME.jpg 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center><​i>​Paeonia lactiflora</​i><​br/>'​Mons. Jules Elie'<​br/></​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​17px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Paeonia_lactiflora_Barrington_Bride.jpg/​120px-Paeonia_lactiflora_Barrington_Bride.jpg"​ width="​120"​ height="​116"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Paeonia_lactiflora_Barrington_Bride.jpg/​180px-Paeonia_lactiflora_Barrington_Bride.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Paeonia_lactiflora_Barrington_Bride.jpg/​240px-Paeonia_lactiflora_Barrington_Bride.jpg 2x" data-file-width="​905"​ data-file-height="​876"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center><​i>​Paeonia lactiflora</​i><​br/>​hoa Nhật Bản.
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Paeonia_lactiflora_%27Bowl_of_Beauty%27-2459.jpg/​84px-Paeonia_lactiflora_%27Bowl_of_Beauty%27-2459.jpg"​ width="​84"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Paeonia_lactiflora_%27Bowl_of_Beauty%27-2459.jpg/​127px-Paeonia_lactiflora_%27Bowl_of_Beauty%27-2459.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​83/​Paeonia_lactiflora_%27Bowl_of_Beauty%27-2459.jpg/​169px-Paeonia_lactiflora_%27Bowl_of_Beauty%27-2459.jpg 2x" data-file-width="​2681"​ data-file-height="​3809"/></​div></​div>​
 + <​p>​
 +<​center><​i>​Paeonia lactiflora</​i><​br/>'​Bowl of Beauty'​
 + </​center></​p>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181010142010
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.746 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1563/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16032/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3820/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5111/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 989 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 704.761 ​     1 -total
 + ​40.61% ​ 286.206 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​21.79% ​ 153.558 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.41% ​  ​94.519 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Saxifragales-stub
 + ​13.36% ​  ​94.168 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.08%   ​63.987 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  6.94%   ​48.890 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Extinct
 +  6.64%   ​46.800 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Noitalic
 +  5.88%   ​41.431 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobold
 +  4.29%   ​30.251 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296679-0!canonical and timestamp 20181010142009 and revision id 41810630
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
488831-th-c-d-c-trung-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)