User Tools

Site Tools


489631-callilepis-eremella-la-gi

Callilepis eremella là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Callilepis. Callilepis eremella được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1928.

489631-callilepis-eremella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)