User Tools

Site Tools


490131-c-t-california-la-gi

Cút California, tên khoa học Callipepla californica, là một loài chim trong họ Odontophoridae.[2] Đây là chim biểu tượng của tiểu bang California.

Loài này có 7 phân loài.

  • C. c. achrustera (Peters, 1923)
  • C. c. brunnescens (Ridgway, 1884)
  • C. c. californica (Shaw, 1798)
  • C. c. canfieldae (Van Rossem, 1939)
  • C. c. catalinensis (Grinnell, 1906)
  • C. c. orecta (Oberholser, 1932)
  • C. c. plumbea (Grinnell, 1926)
490131-c-t-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)