User Tools

Site Tools


490331-ch-n-tr-i-t-m-phim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

490331-ch-n-tr-i-t-m-phim-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chân trời tím</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ là một bộ phim tâm lý - chiến tranh của đạo diễn Lê Hoàng Hoa, ra mắt năm 1971.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Hạ sĩ Phi có biệt tài bắn súng máy, do bị thương nên được thuyên chuyển về lái xe cho Trung tá Trung đoàn trưởng. Cô con gái xinh đẹp của Trung tá thầm yêu Phi. Nhưng Phi lại yêu Liên, một ca sĩ phòng trà. Sống giữa đô thành với người yêu, anh vẫn bất mãn với công việc mình làm, bất mãn với chính anh. Vết thương đã lành, anh xin trở lại mặt trận, đóng tại tiền đồn hẻo lánh. Ở nhà, cô ca sĩ bị ép phải sống chung với một lái buôn giàu và hung hãn.
 +</​p><​p>​Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 xảy ra. Đơn vị của Phi được điều về tham gia trấn áp lực lượng đảo chính. Anh nghĩ rằng súng anh cầm chỉ nhả đạn vào quân thù, không thể bắn vào những người cùng hàng ngũ. Bị thương, Phi lết về nhà Liên. Gặp lại nhau sau cơn biến động, hai người quyết ra đi đến một chân trời mới, gây lại hạnh phúc. Nhưng tay buôn lậu xuất hiện, nhân lúc Phi vắng mặt, trong cơn ghen hắn giết Liên.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​S.E1.BA.A3n_xu.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Sản_xuất">​Sản xuất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Truyện phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Văn Quang.</​li>​
 +<​li>​Tổng kinh phí sản xuất bộ phim là 14 triệu đồng - một số tiền rất lớn thời điểm đó.</​li>​
 +<​li>​Bộ phim được quay ròng rã ba tháng trời, với 100 xe tăng, 45 máy bay trực thăng, 300 xe cơ giới đủ loại, 600 diễn viên chính phụ và đã thu vào 94 triệu đồng, nghĩa là lời gấp gần 7 lần so với số vốn bỏ ra.</​li>​
 +<​li>​Cảnh Liên nằm cho họa sĩ vẽ được xem là cảnh "​nóng"​ đầu tiên trên màn ảnh Việt.</​li></​ul><​h3><​span id="​Nh.E1.BA.A1c_n.E1.BB.81n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhạc_nền">​Nhạc nền</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Sáng tác : Phạm Đình Chương<​br/>​Trình bày : Thái Thanh
 +</p>
 +<​p>​Sáng tác : Trần Thiện Thanh<​br/>​Trình bày : Thanh Lan
 +Ca khúc "Chân Trời Tím" của Trần Thiện Thanh ra đời trước khi phim "Chân Trời Tím" được bấm máy. Đó là cảm xúc của Trần Thiện Thanh sau khi đọc xong tác phẩm "Chân Trời Tím" của Văn Quang. Bài hát này không có sử dụng trong phim "Chân Trời Tím". Hai ca khúc của Phạm Đình Chương viết riêng cho phim "Chân trời Tím" là
 +1. Nửa Hồn Thương Đâu
 +2. Người Đi Qua Đời Tôi
 +Cả hai đều do giọng của ca sĩ Thái Thanh hát - Hòa âm Hoàng Trọng.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Di.E1.BB.85n_xu.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Diễn_xuất">​Diễn xuất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181010183558
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.147 seconds
 +Preprocessor visited node count: 945/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12325/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2191/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1376/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 908 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.782 ​     1 -total
 + ​72.62% ​  ​73.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​66.94% ​  ​68.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.82% ​  ​13.046 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Div_col
 +  9.18%    9.343      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  8.32%    8.467      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USA
 +  6.72%    6.844      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  5.91%    6.018      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.17%    5.264      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Hoa_K&#​7923;​
 +  4.22%    4.298      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Div_col_end
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296240-0!canonical and timestamp 20181010183558 and revision id 42872841
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
490331-ch-n-tr-i-t-m-phim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)