User Tools

Site Tools


491731-red-hat-linux-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

491731-red-hat-linux-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div>​
 +<​p><​b>​Red Hat Linux</​b>,​ được lắp ráp bởi công ty RedHat, là hệ điều hành dựa trên Linux phổ biến cho đến khi ngưng nó trong năm 2004.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Red Hat Linux 1.0 được phát hành ngày 3 tháng 11 năm 1994. Nó đã được ban đầu được gọi là "Red Hat Commercial Linux"<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Đây là bản phát hành Linux đầu tiên sử dụng RPM Package Manager như định dạng đóng gói của nó,và qua thời gian đã phục vụ như là điểm khởi đầu cho một số bản phân phối khác, chẳng hạn như  Mandriva Linux và Yellow Dog Linux.
 +</​p><​p>​Từ 2003, Red Hat đã ngưng phát triển Red Hat Linux và chuyển sang Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dành cho môi trường doanh nghiệp.Fedora,​được phát triển bởi dự án Fedora, sự hỗ trợ của cộng đồng Và sự tài trợ từ Red Hat, là phiên bản miễn phí tốt nhất thích hợp cho việc sử dụng tại nhà. Red Hat Linux 9, việc phát hành cuối cùng, đánh dấu sự kết thức cuối cùng của nó vào ngày 30/4/2004, mặc dù bản cập nhật vẫn được công bố cho nó tới năm 2006 bởi dự án Fedora Legacy cho đến khi đóng cửa vào đầu năm 2007.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Phiên bản 3.0.3 là một trong các bản phân phối Linux đầu tiên hỗ trợ Định dạng thực thi và có thể kết nối thay vì định dạng a.out.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Red Hat Linux giới thiệu một cài đặt đồ họa gọi là Anaconda, dự định được dễ sử dụng cho người mới, và mà từ đó đã được áp dụng bởi một số bản phân phối Linux khác. Nó cũng giới thiệu một công cụ được xây dựng trong được gọi là <i> Lokkit</​i>​ để cấu hình các khả năng tường lửa.
 +</​p><​p>​Trong phiên bản 6 Red Hat chuyển sang glibc 2.1, egcs-1.2, và kernel 2.2.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Nó cũng giới thiệu Kudzu, một thư viện phần mềm để tự động phát hiện và cấu hình phần cứng.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Phiên bản 7 được phát hành để chuẩn bị cho kernel 2.4, mặc dù phiên bản đầu tiên vẫn sử dụng kernel 2,2 ổn định hơn. 
 +Glibc được cập nhật lên phiên bản 2.1.92, là bản beta của bản 2.2 sắp tới, và Red Hat sử dụng một phiên bản vá của GCC từ CVS mà họ gọi là "​2,​96"​.<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ Quyết định phát hành một phiên bản GCC không ổn định là do GCC 2,95 hoạt động kém trên nền tảng phải i386, đặc biệt là DEC Alpha.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Thêm mới hơn cũng đã cải thiện hỗ trợ cho C++ chuẩn, đã gây ra phần lớn mã lệnh hiện không để biên dịch.
 +</​p><​p>​Đặc biệt, việc sử dụng một phiên bản không phát hành của GCC đã gây ra một số lời chỉ trích, ví dụ từ Linus Torvalds<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​ và The GCC Steering Committee;<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Red Hat đã buộc phải bảo vệ quyết định của họ.<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p><​p>​GCC 2,96 bị lỗi trong việc biên dịch Linux kernel, và một số phần mềm khác được sử dụng trong Red Hat, nhờ kiểm tra chặt chẽ hơn. nó cũng có sự không tương thích C++ ABI với các trình biên dịch khác. Sự phân bố bao gồm một phiên bản trước của GCC để biên dịch hạt nhân, được gọi là "​kgcc"​.
 +</​p><​p>​Đến Red Hat Linux 8.0, UTF-8 đã được kích hoạt như là mã hóa ký tự mặc định cho hệ thống. Điều này có ảnh hưởng ít đến người dùng nói tiếng Anh, nhưng cho phép quốc tế dễ dàng hơn nhiều và hỗ trợ liên tục cho nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả chữ tượng hình, và ngôn ngữ phức tạp khác cùng với các ngôn ngữ châu Âu. Tuy nhiên, điều này đã gây ra một số phản ứng tiêu cực giữa các người dùng hiện tại Tây Âu, có các thiết lập ISO-8859dựa trên thiết lập đã bị phá vỡ bởi sự thay đổi<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (May 2012)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Phiên bản 8.0 cũng là lần thứ 2 dùng giao diện Bluecurve. Nó dùng chung giao diện desktop GNOME-2 and KDE 3.0.2, cũng như  OpenOffice-1.0. Các thành viên KDE đã không đánh giá cao sự thay đổi, tuyên bố rằng nó đã không trong lợi ích tốt nhất của KDE.<sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p><​p>​Phiên bản 9 hỗ trợ POSIX Thread Library, mà đã được đưa vào Kernel 2.4 bởi Red Hat<sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p><​p>​Red Hat Linux thiếu nhiều tính năng do các vấn đề bản quyền và bằng sáng chế. Ví dụ như, hỗ trợ MP3 đã được vô hiệu hóa trong cả Rhythmbox và XMMS, thay vào đó, Red Hat khuyến cáo sử dụng Ogg Vorbis, vốn dĩ không có bằng sáng chế. Tuy nhiên các hỗ trợ MP3, có thể được cài đặt sau đó, mặc dù tiền bản quyền được yêu cầu ở khắp mọi nơi MP3 được cấp bằng sáng chế. Hỗ trợ cho hệ thống tập tin NTFS của Microsoft cũng không có, nhưng vẫn có thể cài đặt một chá(?) tự do
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Red Hat Linux đã được ban đầu được phát triển độc quyền bên trong Red Hat, với chỉ thông tin phản hồi từ người dùng thông qua các báo cáo lỗi và đóng góp cho các gói phần mềm được dùng đến - không đóng góp vào các bản phân phối tương tự. Điều này đã được thay đổi vào cuối năm 2003 khi Red Hat Linux sáp nhập với dự án Fedora dựa vào cộng đồng. Kế hoạch mới để thu hút hầu hết các codebase từ Fedora khi tạo bản phân phối mới Red Hat Enterprise Linux. Fedora thay thế các bản download bản chính và phiên bản bán lẻ của Red Hat Linux. Các mô hình là tương tự như mối quan hệ giữa Netscape Communicator và Mozilla, hoặc StarOffice và OpenOffice.org,​ mặc dù trong trường hợp này là sản phẩm thương mại kết quả cũng là phần mềm hoàn toàn miễn phí.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tên chính thức của bản phát hành Red Hat Linux là <i> Red Hat Linux</​i>​ (thường được viết tắt để <i> RHL</​i>​). Phần đầu tiên, "Red Hat", là công ty phần mềm Red Hat. Phần thứ hai, "​Linux",​ đề cập đến nền tảng Linux Kernelđược viết bởi Linus Torvalds và cộng đồng phần mềm nguồn mở.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​49/​Redhat_5.2_box.jpg/​220px-Redhat_5.2_box.jpg"​ width="​220"​ height="​264"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​4/​49/​Redhat_5.2_box.jpg/​330px-Redhat_5.2_box.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​4/​49/​Redhat_5.2_box.jpg 2x" data-file-width="​359"​ data-file-height="​430"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ảnh chụp hộp bìa của Red Hat Linux 5.2</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Redhat_5_0_cds.jpeg/​220px-Redhat_5_0_cds.jpeg"​ width="​220"​ height="​100"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Redhat_5_0_cds.jpeg/​330px-Redhat_5_0_cds.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ec/​Redhat_5_0_cds.jpeg/​440px-Redhat_5_0_cds.jpeg 2x" data-file-width="​2664"​ data-file-height="​1206"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Ngày phát hành được rút ra từ các thông báo trên <​i>​comp.os.linux.announce</​i>​. Tên các phiên bản được lựa chọn để khả năng nhận thức liên quan đến các bản phát hành, nhưng không liên quan trong cùng một cách như bản phát hành trước đó.<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​1.0 (Mother'​s Day),​3/​11/​1994 (Linux 1.2.8)</​li>​
 +<​li>​1.1 (Mother'​s Day+0.1), 1/8/1995 (Linux 1.2.11)</​li>​
 +<​li>​2.0,​ 20/9/1995 (Linux 1.2.13-2)</​li>​
 +<​li>​2.1,​ 23/11/1995 (Linux 1.2.13)</​li>​
 +<​li>​3.0.3 (Picasso), 1/5/1996 (Linux 1.2.x) - lần đầu tiên phát hành hỗ trợ DEC Alpha</​li>​
 +<​li>​4.0 (Colgate), 3/10/1996 (Linux 2.0.18) - lần đầu tiên phát hành hỗ trợ SPARC</​li>​
 +<​li>​4.1 (Vanderbilt),​ 3/2/1997 (Linux 2.0.27)</​li>​
 +<​li>​4.2 (Biltmore), 19/5/1997 (Linux 2.0.30-2)</​li>​
 +<​li>​5.0 (cơn bão),​1/​12/​1997 (Linux 2.0.32-2)</​li>​
 +<​li>​5.1 (Manhattan),​ 22/5/1998 (Linux 2.0.34-0.6)</​li>​
 +<​li>​5.2 (Apollo), 2/11/1998 (Linux 2.0.36-0.7)</​li>​
 +<​li>​6.0 (Hedwig), 26/4/1999 (Linux 2.2.5-15)</​li>​
 +<​li>​6.1 (Cartman), 4/10/1999 (Linux 2.2.12-20)</​li>​
 +<​li>​6.2 (Zoot), 3/4/2000 (Linux 2.2.14-5.0)</​li>​
 +<li>7 (Guinness), 25/9/2000 (phiên bản này được dán nhãn "​7"​ không phải "​7,​0"​) (Linux 2.2.16-22)</​li>​
 +<​li>​7.1 (Seawolf), 16/4/2001 (Linux 2.4.2-2)</​li>​
 +<​li>​7.2 (Enigma), 22/10/2001 (Linux 2.4.7-10, Linux 2.4.9-21smp)</​li>​
 +<​li>​7.3 (Valhalla), 6/5/2002 (Linux 2.4.18-3)</​li>​
 +<​li>​8.0 (Psyche), 30/9/2002 (Linux 2.4.18-14)</​li>​
 +<li>9 (Shrike), 31/3/2003 (Linux 2.4.20-8) (phiên bản này được dán nhãn "​9"​ không phải "​9,​0"​)</​li>​
 +<li class="​mw-empty-elt"/></​ul><​p>​Dự án Fedora và Red Hat đã được sáp nhập vào ngày 22 Tháng Chín 2003.<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Red Hat Linux</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181011030314
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.283 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1049/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44156/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1379/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 7222/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 191.707 ​     1 -total
 + ​25.13% ​  ​48.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_OS
 + ​22.31% ​  ​42.773 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.16% ​  ​29.071 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.07% ​  ​28.891 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7847;​n_ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 + ​13.84% ​  ​26.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 + ​12.97% ​  ​24.864 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.94% ​  ​24.804 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.67% ​  ​24.297 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  8.88%   ​17.030 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Linux-distro
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296242-0!canonical and timestamp 20181011030313 and revision id 23743263
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
491731-red-hat-linux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)