User Tools

Site Tools


492131-ngo-i-baikal-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

492131-ngo-i-baikal-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​John-Tallis-1851-Tibet-Mongolia-and-Manchuria-NE.jpg/​220px-John-Tallis-1851-Tibet-Mongolia-and-Manchuria-NE.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​John-Tallis-1851-Tibet-Mongolia-and-Manchuria-NE.jpg/​330px-John-Tallis-1851-Tibet-Mongolia-and-Manchuria-NE.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​John-Tallis-1851-Tibet-Mongolia-and-Manchuria-NE.jpg/​440px-John-Tallis-1851-Tibet-Mongolia-and-Manchuria-NE.jpg 2x" data-file-width="​2100"​ data-file-height="​1400"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Dauria trên một bản đồ Anh vào năm 1851.<​br/>​Bản đồ xuất bản bảy năm trước Điều ước Aigun, phía đông (Amur) Dauria vẫn là một phần của Đại Thanh</​div></​div></​div>​
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Ngoại Baikal</​b></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ngoại Baikal</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Забайка́лье</​span>,​ <​small>​chuyển tự.</​small>​ <​i>​Zabaykalye</​i>,​ <​small>​IPA</​small>​ [zəbɐjˈkalʲjə]),​ hay <​b>​Dauria</​b>​ (<span lang="​ru"​ title="​Văn bản tiếng Nga">​Даурия</​span>,​ <​i>​Dauriya</​i>​) là một khu vực đồi núi ở phía đông hay "phía sau" hồ Baikal tại Nga. Tên gọi Dauria, bắt nguồn từ tên của người Daur. Khu vực trải dài gần 1000 km từ bắc đến nam, từ cao nguyên Patomskoye và cao nguyên Bắc Baikal đến biên giới của nước Nga. Vùng Ngoại Baikal cũng trải dài khoảng 1000 km từ tây sang đông, từ hồ Baikal đến kinh tuyến nơi hợp lưu giữa sông Shilka và sông Argun.
 +</​p><​p>​Vào thời Đế quốc Nga, Dauria là một oblast (tỉnh) với thủ phủ nằm tại Nerchinsk, sau đó là Chita và trở thành một phần của Cộng hòa Viễn Đông vào năm 1920. Vùng nay bị phân chia giữa Buryatia và Zabaykalsky và tạo thành gần như toàn bộ lãnh thổ của hai chủ thế liên bang này.
 +</​p><​p>​Vùng được đặt tên cho các loài động vật khác nhau bao gồm nhím Âu Dauria, và các loài chim: chim đớp ruồi nâu châu Á (<​i>​Muscicapa dauurica</​i>​),​ quạ gáy xám Dauria, gà gô Dauria, chim đỏ đuôi Dauria, sáo Dauria, bách thanh Dauria và nhạn mông đỏ (<​i>​Hirundo daurica</​i>​). Tên thông dụng của loài thông rụng lá Dahuria (<​i>​Larix gmelinii</​i>​) cũng như của Rhamnus davurica cũng xuất phát từ tên gọi của vùng.
 +</​p><​p>​Làng Oktyabrsky (Октябрьский),​ tỉnh Amur, gần biên giới Nga-Trung là một nơi có cơ sở lớn về khai thác và chế biến uranium.<​sup id="​cite_ref-hps2009_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-hps2009-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Shandala N, Filonova A, Titov A, Isaev D, Seregin V, Semenova V, and Metlyaev EG (2009), Radiation situation nearby the uranium mining facility, Environmental section poster P.9, 54th Annual Meeting of the Health Physics Society, 12-16 tháng 7 năm 2009, Minneapolis,​ MN, USA.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​53°B</​span>​ <span class="​longitude">​115°Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​53°B 115°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​53;​ 115</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181014110744
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.236 seconds
 +Preprocessor visited node count: 250/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5267/​2097152 bytes
 +Template argument size: 305/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 645/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.142/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.12 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 214.101 ​     1 -total
 + ​68.16% ​ 145.932 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-rus
 + ​67.26% ​ 143.998 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​LangWithName
 + ​66.59% ​ 142.571 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​13.36% ​  ​28.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​10.59% ​  ​22.672 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +  9.69%   ​20.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  8.07%   ​17.270 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  2.73%    5.852      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Redirect
 +  2.11%    4.526      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1300945-0!canonical and timestamp 20181014110744 and revision id 26786587
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
492131-ngo-i-baikal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)