User Tools

Site Tools


492331-aphantaulax-voiensis-la-gi

Aphantaulax voiensis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Aphantaulax. Aphantaulax voiensis được Lucien Berland miêu tả năm 1920.

492331-aphantaulax-voiensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)