User Tools

Site Tools


493731-callilepis-imbecilla-la-gi

Callilepis imbecilla là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Callilepis. Callilepis imbecilla được Alexander Keyserling miêu tả năm 1887.

493731-callilepis-imbecilla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)