User Tools

Site Tools


495131-c-t-nh-ch-u-phi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

495131-c-t-nh-ch-u-phi-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cắt nhỏ châu Phi</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Falco cuvierii</​b></​i>​) là một loài chim thuộc chi Cắt trong họ Cắt. Loài này phân bố ở Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,​ Kenya, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Nam Phi, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, và Zimbabwe.
 +Nơi sinh sống của chúng là vùng ven các khu rừng và đồng rừng ẩm ướt, phổ biến nhất là trong các xavan cọ và rừng thường xanh dọc ven sông ở miền tây và phía tây Đông Phi. Nó ít phổ biến ở Trung Phi và Đông Bắc châu Phi.
 +</p>
  
 +<​p>​Chúng săn khi bay, chủ yếu là vào lúc bình minh và hoàng hôn. Khi không sinh sản, nó được cho là có chế độ ăn gần như hoàn toàn là côn trùng biết bay: mối cánh, châu chấu, cào cào, bọ cánh cứng và ve sầu đã được ghi nhận. Mật độ săn mồi lên đến 30 cá thể cắt nhỏ châu Phi đã được ghi nhận khi mối cánh hoặc châu chấu đang tràn ngập. Khi đang sinh sản thì nó có chế độ ăn với một tỷ lệ cao của các loài chim nhỏ như chim sâu, chim di và én có kích thước lớn cỡ như chim bồ câu được ưa chuộng.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181016174831
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.297 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1746/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25322/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2775/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 232.614 ​     1 -total
 + ​59.16% ​ 137.610 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​35.33% ​  ​82.175 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.66% ​  ​62.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​16.76% ​  ​38.978 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​10.93% ​  ​25.431 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  6.67%   ​15.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  6.09%   ​14.155 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  5.02%   ​11.679 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  4.66%   ​10.836 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1302250-0!canonical and timestamp 20181016174831 and revision id 42738240
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
495131-c-t-nh-ch-u-phi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)