User Tools

Site Tools


495531-callilepis-ketani-la-gi

Callilepis ketani là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Callilepis. Callilepis ketani được miêu tả năm 1984 bởi Gajbe.

495531-callilepis-ketani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)