User Tools

Site Tools


495631-gi-i-v-ch-b-ng-ng-nam-2004-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

495631-gi-i-v-ch-b-ng-ng-nam-2004-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2004</​b>​ hay <​b>​Cúp Tiger 2004</​b>​ là giải vô địch bóng đá Đông Nam Á lần thứ 5 được tổ chức từ 19 tháng 12 năm 2004 đến 16 tháng 1 năm 2005. Giải được chia làm 2 giai đoạn: vòng đấu bảng với 10 đội tuyển (Đông Timor lần đầu tham dự, còn Brunei vắng mặt) được chia vào 2 bảng diễn ra tại Việt Nam (bảng A) và Malaysia (bảng B). Các đội đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Từ vòng bán kết, các trận đấu diễn ra 2 lượt, sân nhà, sân khách.
 +</​p><​p>​Đây là lần cuối cùng hãng bia Tiger tài trợ nên từ giải sau sẽ không mang tên Cúp Tiger.
 +</​p><​p>​Singapore đã giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 4 trong lịch sử sau khi đánh bại Indonesia với tổng tỉ số 5–2 sau 2 lượt trận chung kết và trở thành đội thứ hai của Đông Nam Á 2 lần đăng quang, còn Thái Lan trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên của AFF Cup bị loại ngay từ vòng bảng.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl>​
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A3ng_A"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_A">​Bảng A</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam – UTC+7</​li>​
 +<​li>​Tất cả các trận đấu diễn ra ở Việt Nam.</​li></​ul><​p><​b>​Tóm tắt các trận đấu</​b></​p><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​7 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​17:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​7 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​30</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​9 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​17:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​9 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​30</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​11 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​17:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​11 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​30</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​13 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​17:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​13 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​30</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​15 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​15 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A3ng_B"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bảng_B">​Bảng B</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p><​b>​Tóm tắt các trận đấu</​b></​p><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​8 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​8 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​20:​45</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​10 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​10 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​20:​45</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​12 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​12 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​20:​45</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​14 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​14 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​20:​45</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​16 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<​p><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​16 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​18:​00</​span></​time></​p>​
 +
 +</​div>​
 +
 +
 +<​dl><​dt><​small>​Lượt đi</​small></​dt></​dl><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<div class="​mobile-float-reset"​ style="​float:​ left; width: 15%; padding: 2px 0; overflow: auto;"><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​28 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​45 UTC+7</​span></​time></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<div class="​mobile-float-reset"​ style="​float:​ left; width: 15%; padding: 2px 0; overflow: auto;"><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​29 tháng 12 năm 2004</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​30 UTC+8</​span></​time></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​dl><​dt><​small>​Lượt về</​small></​dt></​dl><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<div class="​mobile-float-reset"​ style="​float:​ left; width: 15%; padding: 2px 0; overflow: auto;"><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​2 tháng 1 năm 2005</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​30 UTC+8</​span></​time></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​p><​i>​Singapore thắng với tổng tỉ số 8</​i>​–<​i>​5.</​i>​
 +</p>
 +<​hr/><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<div class="​mobile-float-reset"​ style="​float:​ left; width: 15%; padding: 2px 0; overflow: auto;"><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​3 tháng 1 năm 2005</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​20:​00 UTC+8</​span></​time></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​p><​i>​Indonesia thắng với tổng tỉ số 5–3.</​i>​
 +</p>
 +
 +<div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<div class="​mobile-float-reset"​ style="​float:​ left; width: 15%; padding: 2px 0; overflow: auto;"><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​15 tháng 1 năm 2005</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​30 UTC+8</​span></​time></​div>​
 +
 +</​div>​
 +
 +<​dl><​dt><​small>​Lượt đi</​small></​dt></​dl><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<div class="​mobile-float-reset"​ style="​float:​ left; width: 15%; padding: 2px 0; overflow: auto;"><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​8 tháng 1 năm 2005</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​45 UTC+7</​span></​time></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​dl><​dt><​small>​Lượt về</​small></​dt></​dl><​div itemscope=""​ itemtype="​http://​schema.org/​SportsEvent"​ style="​clear:​ both; overflow: auto;">​
 +<div class="​mobile-float-reset"​ style="​float:​ left; width: 15%; padding: 2px 0; overflow: auto;"><​time style="​display:​ block; overflow: auto;"><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; float: right;">​16 tháng 1 năm 2005</​span><​span class="​mobile-float-reset"​ style="​display:​ block; clear: right; float: right;">​19:​45 UTC+8</​span></​time></​div>​
 +
 +</​div>​
 +<​p><​i>​Singapore thắng với tổng tỷ số 5</​i>​–<​i>​2.</​i>​
 +</p>
 +
 +<table border="​2"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​5"​ align="​center"​ width="​30%"><​tbody><​tr><​td bgcolor="#​ffe000"​ align="​center"><​b>​Vô địch Tiger Cup 2004</​b><​br/><​img alt="​Flag of Singapore.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​80px-Flag_of_Singapore.svg.png"​ width="​80"​ height="​53"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​120px-Flag_of_Singapore.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Singapore.svg/​160px-Flag_of_Singapore.svg.png 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​2880"/><​br/><​b>​Singapore</​b><​br/><​b>​Lần thứ hai</​b>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​dl><​dt>​7 bàn</​dt></​dl><​dl><​dt>​6 bàn</​dt></​dl>​
 +<​dl><​dt>​5 bàn</​dt></​dl><​dl><​dt>​4 bàn</​dt></​dl>​
 +<​dl><​dt>​3 bàn</​dt></​dl><​dl><​dt>​2 bàn</​dt></​dl>​
 +<​dl><​dt>​1 bàn</​dt></​dl>​
 +<​dl><​dt>​phản lưới nhà</​dt></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181025161735
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.872 seconds
 +Real time usage: 0.969 seconds
 +Preprocessor visited node count: 19769/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 238335/​2097152 bytes
 +Template argument size: 92732/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 166/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.166/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.2 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 553.338 ​     1 -total
 + ​63.16% ​ 349.476 ​    27 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Footballbox
 + ​22.70% ​ 125.615 ​    81 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_sub
 + ​14.95% ​  ​82.747 ​    47 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fb
 + ​14.25% ​  ​78.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_International_Football_Competition
 + ​13.78% ​  ​76.225 ​    27 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Delink
 + ​12.87% ​  ​71.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.56%   ​52.921 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fb_cl2_team
 +  7.57%   ​41.891 ​    90 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Goal
 +  5.02%   ​27.779 ​    57 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​70726-0!canonical and timestamp 20181025161734 and revision id 40208899
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
495631-gi-i-v-ch-b-ng-ng-nam-2004-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)