User Tools

Site Tools


495831-nepenthes-maxima-la-gi

Nepenthes maxima là một loài nắp ấm thuộc họ Nắp ấm. Loài này phân phối khá rộng khắp, bao gồm Sulawesi, New Guinea và quần đảo Maluku. Nepenthes maxima thuộc "phức hợp N. maxima" được định nghĩa lỏng lẻo, bao gồm trong đó cả các loài khác như: N. boschiana, N. chaniana, N. epiphytica, N. eymae, N. faizaliana, N. fusca, N. klossii, N. platychila, N. stenophylla, và N. vogelii.[2]

  1. ^ Hooker, J.D. 1873. Nepenthaceae. Trong: A. de Candolle Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 17: 90–105.
  2. ^ Robinson, A.S., J. Nerz & A. Wistuba 2011. Nepenthes epiphytica, a new pitcher plant from East Kalimantan. In: McPherson, S.R. New Nepenthes: Volume One. Redfern Natural History Productions, Poole. tr. 36–51.
495831-nepenthes-maxima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)