User Tools

Site Tools


496731-c-t-ng-c-cam-la-gi

Cắt ngực cam (danh pháp hai phần: Falco deiroleucus) là một loài chim thuộc chi Cắt trong họ Cắt. Loài này có thể có quan hệ họ hàng gần và trông giống như cắt dơi nhưng to lớn hơn. Cả hai loài này có lẽ có quan hệ họ hàng gần nhất với cắt Aplomado và chúng tạo thành một dòng các loài cắt Mỹ[2].

Nó được tìm thấy từ miền nam Mexico tới miền bắc Argentina. Nó có kích thước trung bình dài 35–40 cm (14-16 inch) và trọng lượng 325-700 gam (11,5 oz - 1,5 lbs)[3]. Đây là một loài săn chim, với móng vuốt khỏe cho phép nó bắt mồi trong khi bay.

  • BirdLife International (2004). Falco deiroleucus. Sách đỏ 2006. IUCN 2006. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2006. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern.
  • Birregard, Richard O. (1994): 46. Orange-breasted Falcon. trong: del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew & Sargatal, Jordi (chủ biên): Handbook of Birds of the World, Volume 2 (New World Vultures to Guineafowl): 268, plate 27. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 84-87334-15-6
  • Helbig, A.J.; Seibold, I.; Bednarek, W.; Brüning, H.; Gaucher, P.; Ristow, D.; Scharlau, W.; Schmidl, D. & Wink, Michael (1994): Phylogenetic relationships among falcon species (genus Falco) according to DNA sequence variation of the cytochrome b gene. trong: Meyburg, B.-U. & Chancellor, R.D. (chủ biên): Raptor conservation today: 593-599. toàn văn PDF
  • Griffiths, Carole S. (1999): Phylogeny of the Falconidae inferred from molecular and morphological data. Auk 116(1): 116–130. toàn văn PDF
  • Griffiths, Carole S.; Barrowclough, George F.; Groth, Jeff G. & Mertz, Lisa (2004): Phylogeny of the Falconidae (Aves): a comparison of the efficacy of morphological, mitochondrial, and nuclear data. Molecular Phylogenetics and Evolution 32(1): 101–109. doi:10.1016/j.ympev.2003.11.019 (tóm tắt HTML)
  • Groombridge, Jim J.; Jones, Carl G.; Bayes, Michelle K.; van Zyl, Anthony J.; Carrillo, José; Nichols, Richard A. & Bruford, Michael W. (2002): A molecular phylogeny of African kestrels with reference to divergence across the Indian Ocean. Molecular Phylogenetics and Evolution 25(2): 267–277. doi:10.1016/S1055-7903(02)00254-3 (tóm tắt HTML)
  • Wink, Michael; Seibold, I.; Lotfikhah, F. & Bednarek, W. (1998): Molecular systematics of holarctic raptors (Order Falconiformes). trong: Chancellor, R.D., Meyburg, B.-U. & Ferrero, J.J. (chủ biên): Holarctic Birds of Prey: 29-48. Adenex & WWGBP. toàn văn PDF
496731-c-t-ng-c-cam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)