User Tools

Site Tools


496831-tr-m-chim-th-tr-n-la-gi

Tràm Chim là một thị trấn thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích 12,3219 km², dân số năm 2013 là 10349 người,[1] mật độ dân số đạt 839 người/km².

Thị trấn Tràm Chim được tách ra từ xã Tân Công Sính vào tháng 4 năm 1994. Thị trấn có diện tích tự nhiên 1232.19 ha. Phía Bắc giáp với Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc xã Phú Đức và xã Tân Công Sính; phía Nam giáp với xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình; phía đông giáp với xã Phú Cường; phía Tây giáp với xã Phú Thọ. Thị trấn được phân chia thành 5 khóm. Khóm 1, Khóm 2, Khóm 3, Khóm 4, Khóm 5

496831-tr-m-chim-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)