User Tools

Site Tools


497531-sam-hutchinson-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

497531-sam-hutchinson-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​line-height:​ 1.2em"><​caption class="​fn"​ style="​line-height:​ 1.5em; text-align: center;">​Sam Hutchinson</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Sam Hutchinson Champions League Winner parade.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Sam_Hutchinson_Champions_League_Winner_parade.jpg/​250px-Sam_Hutchinson_Champions_League_Winner_parade.jpg"​ width="​250"​ height="​333"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Sam_Hutchinson_Champions_League_Winner_parade.jpg/​375px-Sam_Hutchinson_Champions_League_Winner_parade.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​Sam_Hutchinson_Champions_League_Winner_parade.jpg/​500px-Sam_Hutchinson_Champions_League_Winner_parade.jpg 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1333"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Tên đầy đủ</​th><​td colspan="​3"​ class="​nickname"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<span style="​white-space:​normal;">​Samuel Edward Hutchinson</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Chiều cao</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +6 ft 0 in (1,​83 m)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Vị trí</​th><​td colspan="​3"​ class="​role"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Hậu vệ phải<​br/>​Trung vệ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Thông tin về CLB</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​p>​CLB hiện nay</​p></​th><​td colspan="​3"​ class="​org"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Sheffield Wednesday</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Số áo</​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +4</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB trẻ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​1999–2007</​span></​th><​td colspan="​3"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Chelsea</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​CLB chuyên nghiệp*</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left">​Năm</​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +<​b>​Đội</​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +<​b>​ST<​sup>​†</​sup></​b></​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +<​b>​(BT)<​sup>​†</​sup></​b></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2007–2010</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Chelsea</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +3</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2011–2014</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Chelsea</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +2</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2012–2013</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +→ Nottingham Forest (mượn)</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +9</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(1)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2013–2014</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +→ Vitesse Anthem (mượn)</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +1</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2014</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +→ Sheffield Wednesday (mượn)</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +10</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(1)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2014–</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +Sheffield Wednesday</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +33</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #b0c4de; line-height:​ 1.5em">​Đội tuyển quốc gia</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2006–2007</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +U19 Anh</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +1</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: left"><​span style="​font-weight:​normal">​2007–2009</​span></​th><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline">​
 +U19 Anh</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline;​text-align:​ right">​
 +4</​td><​td style="​white-space:​ nowrap; vertical-align:​ baseline; text-align: right">​
 +(0)</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​text-align:​center;​color:​darkslategray;​ font-size:​95%">​
 +<​ul><​li>​Chỉ tính số trận và số bàn thắng ghi được ở giải vô địch quốc gia và cập nhật vào 16:16, ngày 7 tháng 11 năm 2015 (UTC).<​br/></​li></​ul>​
 +† Số trận khoác áo (số bàn thắng).<​br/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Samuel Edward "​Sam"​ Hutchinson</​b><​sup id="​cite_ref-Search_1984_to_2006_–_Birth,​_Marriage_and_Death_indexes_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (sinh ngày 03 tháng 8 năm 1989) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Anh chơi cho Chelsea, anh có thể chơi ở cánh phải hoặc trung tâm hàng phòng ngự.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Chelsea">​Chelsea</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Anh sinh ở Slough, Berkshire, Hutchinson là con trai của Eddie Hutchinson, cũng từng chơi cho đội trẻ của Chelsea. Hutchinson gia nhập học viện Chelsea lúc lên 7. Anh đã tham gia trận đấu ra mắt đội 1 của mình cho Chelsea ngày 13 tháng 5 năm 2007 trong 1 trận đấu giải Ngoại hạng Anh đấu với Everton. Sau khi ký kết 1 hợp đồng bốn năm trong tháng 8 năm 2007, Hutchison đã bị chấn thương, và phải nghỉ 6 tháng. Anh có trận đầu tiên của mình cho đội trong trận đấu với Queens Park Rangers vào tháng 9 năm 2009.
 +</​p><​p>​Hutchinson có thể chơi ở cánh phải hoặc trung tâm hàng phòng ngự, anh đã bị chấn thương phức tạp ở đầu gối phải. Tháng 8 năm 2010, lúc anh mới 22 tuổi đã tuyên bố treo giày.
 +Tuy nhiên, huấn luyện viên André Villas-Boas sau đó đã triệu hồi Hutchinson, cho thời gian thử thách và mới đây quyết định trao cho anh số áo 27 cùng một vị trí trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký thi đấu từ ngày 1 tháng 1 năm 2012.
 +</​p><​p>​29/​4/​2012 anh trận đầu tiên cho Chelsea kể từ khi trở lại trong trận thắng 6-1 trước Queens Park Rangers, anh vào sân thay José Bosingwa vào phút thứ 81.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd><​i>​Số liệu thống kê chính xác tới 7 tháng 11 năm 2015</​i><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​dd></​dl><​table class="​wikitable"​ style="​text-align:​ center;"><​tbody><​tr><​th rowspan="​2">​Câu lạc bộ
 +</th>
 +<th rowspan="​2">​Mùa giải
 +</th>
 +<th colspan="​2">​Giải đấu
 +</th>
 +<th colspan="​2">​FA Cup
 +</th>
 +<th colspan="​2">​League Cup
 +</th>
 +<th colspan="​2">​Khác
 +</th>
 +<th colspan="​2">​Tổng cộng
 +</​th></​tr><​tr><​th>​Trận</​th>​
 +<​th>​Bàn</​th>​
 +<​th>​Trận</​th>​
 +<​th>​Bàn</​th>​
 +<​th>​Trận</​th>​
 +<​th>​Bàn</​th>​
 +<​th>​Trận</​th>​
 +<​th>​Bàn</​th>​
 +<​th>​Trận</​th>​
 +<​th>​Bàn
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​8">​Chelsea
 +</td>
 +<​td>​2006–07
 +</td>
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2007–08
 +</td>
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2008–09
 +</td>
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2009–10
 +</td>
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2011–12
 +</td>
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2012–13
 +</td>
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2013–14
 +</td>
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​5</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​6</​th>​
 +<th>0
 +</​th></​tr><​tr><​td>​Nottingham Forest (mượn)
 +</td>
 +<​td>​2012–13
 +</td>
 +<​td>​9</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​9</​td>​
 +<td>1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Vitesse (mượn)
 +</td>
 +<​td>​2013–14
 +</td>
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​3</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td rowspan="​4">​Sheffield Wednesday
 +</td>
 +<​td>​2013–14
 +</td>
 +<​td>​10</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​10</​td>​
 +<td>1
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2014–15
 +</td>
 +<​td>​20</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​20</​td>​
 +<td>0
 +</​td></​tr><​tr><​td>​2015–16
 +</td>
 +<​td>​13</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​2</​td>​
 +<​td>​1</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​0</​td>​
 +<​td>​15</​td>​
 +<td>1
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Tổng cộng
 +</th>
 +<​th>​43</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​45</​th>​
 +<th>2
 +</​th></​tr><​tr><​th colspan="​2">​Tổng cộng sự nghiệp
 +</th>
 +<​th>​57</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​3</​th>​
 +<​th>​1</​th>​
 +<​th>​2</​th>​
 +<​th>​0</​th>​
 +<​th>​63</​th>​
 +<th>3
 +</​th></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181031060112
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.244 seconds
 +Real time usage: 0.309 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2387/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25064/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2612/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1903/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.15 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 264.685 ​     1 -total
 + ​72.44% ​ 191.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ti&#​7875;​u_s&#​7917;​_b&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_2
 + ​51.04% ​ 135.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox3cols
 + ​21.81% ​  ​57.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.16% ​  ​37.492 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Height
 + ​12.48% ​  ​33.023 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 +  9.33%   ​24.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.05%   ​23.967 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.77%   ​23.223 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t/​height
 +  7.95%   ​21.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Soccerbase
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1295537-0!canonical and timestamp 20181031060111 and revision id 26388847
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
497531-sam-hutchinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)