User Tools

Site Tools


498231-m-an-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

498231-m-an-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Mỹ An</​b>​ là thị trấn huyện lị của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Mỹ An có diện tích 18,44 km², dân số năm 1999 là 16611 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 901 người/​km².
 +</​p><​p>​Địa giới của thị trấn Mỹ An ở phía đông nam giáp xã Mỹ An; phía tây bắc giáp xã Mỹ Hoà; phía đông bắc giáp xã Tân Kiều, phía tây giáp xã Mỹ Đông.
 +</​p><​p>​Năm 2008, thị trấn Mỹ An được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV. Hiện nay, Mỹ An là một trong những thị trấn sầm uất với nhiều khu đô thị hiện đại, đường phố, không gian đô thị khang trang và nhiều công viên xanh.
 +Đến năm 2017, Mỹ An đã và đang triển khai các dự án đầu tư lớn như: Khu đô thị Tháp Mười, Cầu vượt Mỹ An, Coop Mart Tháp Mười, Vincom Tháp Mười - Đồng Tháp, Khách sạn Sao Mai (4 sao), Công viên lớn Đồng Sen, Đại lộ Tháp Mười, sân vận động Tháp Mười,...
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định 36-HĐBT<​sup id="​cite_ref-HDBT36_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 06 tháng 03 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, giải thể 4 xã Mỹ Hoà, Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Thanh Mỹ để thành lập 6 xã và một thị trấn mới là xã Mỹ Hoà, Tân Kiều, Đốc Binh Kiều, Phú Điền, Thanh Mỹ, Mỹ An và thị trấn Mỹ An.</​li>​
 +<​li>​Năm 2013, thị trấn Mỹ An được công nhận là đô thị loại IV.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1313
 +Cached time: 20181012001740
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 877/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29705/​2097152 bytes
 +Template argument size: 931/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2316/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.84 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 149.605 ​     1 -total
 + ​66.75% ​  ​99.863 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.20% ​  ​88.569 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.52% ​  ​35.184 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​22.51% ​  ​33.671 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.39% ​  ​23.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.84%   ​14.724 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  8.81%   ​13.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.80%   ​11.674 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.72%    8.554      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798755-0!canonical and timestamp 20181012001740 and revision id 41357423
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
498231-m-an-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)