User Tools

Site Tools


498431-callilepis-mumai-la-gi

Callilepis mumai là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Callilepis. Callilepis mumai được Norman I. Platnick miêu tả năm 1975.

498431-callilepis-mumai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)