User Tools

Site Tools


501531-apodrassodes-mono-la-gi

Apodrassodes mono là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apodrassodes. Apodrassodes mono được miêu tả năm 1987 bởi Müller.

501531-apodrassodes-mono-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)