User Tools

Site Tools


501631-callilepis-pluto-la-gi

Callilepis pluto là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Callilepis. Callilepis pluto được Nathan Banks miêu tả năm 1896.

501631-callilepis-pluto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)