User Tools

Site Tools


502231-chim-ngh-l-c-la-gi

Chim nghệ lục (danh pháp hai phần: Aegithina viridissima) là một loài chim trong họ Aegithinidae[1]. Chúng được tìm thấy ở Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanma, và Thái Lan.

Môi trường sống tự nhiên của loài này là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới và rừng ngập mặn cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới. Chúng đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

  • Aegithina viridissima viridissima – (Bonaparte, 1850)
  • Aegithina viridissima thapsina – (Oberholser, 1917)


Bản mẫu:Corvoidea-stub

502231-chim-ngh-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)