User Tools

Site Tools


503531-chim-m-o-b-t-r-n-ch-n-la-gi

Chim mào bắt rắn chân đỏ (danh pháp hai phần: Cariama cristata) là một loài chim thuộc họ Chim mào bắt rắn (Cariamidae).[1]. Chúng là các loài chim sinh sống trên đất liền và chủ yếu là đi lại trên mặt đất hơn là bay (mặc dù chúng có thể bay một quãng ngắn). Chúng có chân, cổ và đuôi dài nhưng các cánh ngắn, phản ánh đúng cung cánh sống của chúng. Các loài chim này có bộ lông nâu với mỏ ngắn và mào thẳng đứng. Môi trường sinh sống là các vùng đồng cỏ khô và thoáng đãng.

Thức ăn của chúng là các loài côn trùng, rắn và thằn lằn. Loài chim này được tìm thấy tại khu vực từ miền đông Brasil tới miền trung Argentina. Loài này làm tổ trên mặt đất và đẻ hai trứng.

503531-chim-m-o-b-t-r-n-ch-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)