User Tools

Site Tools


504031-apodrassodes-quilpuensis-la-gi

Apodrassodes quilpuensis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apodrassodes. Apodrassodes quilpuensis được Eugène Simon miêu tả năm 1902.

504031-apodrassodes-quilpuensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)