User Tools

Site Tools


505331-apodrassodes-taim-la-gi

Apodrassodes taim là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apodrassodes. Apodrassodes taim được miêu tả năm 1993 bởi Brescovit & Lise.

505331-apodrassodes-taim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)