User Tools

Site Tools


505431-callilepis-rajasthanica-la-gi

Callilepis rajasthanica là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Callilepis. Callilepis rajasthanica được miêu tả năm 1977 bởi Benoy Krishna Tikader & Gajbe.

505431-callilepis-rajasthanica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)