User Tools

Site Tools


506431-euproctus-la-gi

Euproctus
Korsischer Gebirgsmolch.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Salamandridae
Chi (genus) Euproctus
Gené, 1838
Euproctus dis.png

Euproctus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Salamandridae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 2 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
506431-euproctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)