User Tools

Site Tools


506531-jang-woo-hyuk-la-gi

Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Jang.

nhỏ|Trương Hựu Hách Jang Woo Hyuk (Sinh ngày 8 tháng 5) tại Daegu, anh là một ca sĩ, nhà soạn nhạc, cựu thành viên 2 nhóm nhạc H.O.T và JTL (là nhóm nhạc thể hiện thành công ca khúc A Better Day).

  • Weekend Night
  • Back to the Memories
  • Red Sun
  • Time is [L]Over
506531-jang-woo-hyuk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)