User Tools

Site Tools


507931-sa-gi-ng-ph-ng-ng-la-gi

Sa giông phương Đông (Notophthalmus viridescens) là một loài Kỳ giông những con sa giông phổ biến ở phía đông Bắc Mỹ. Loài này sinh sống trong các khu rừng ẩm ướt với các hồ, ao nhỏ. Chúng có thể cùng tồn tại trong một môi trường nước với các loài cá nhỏ không ăn thịt, tuy nhiên, da của chúng tiết ra một chất độc khi loài sa giông này bị đe dọa hoặc bị thương. Chúng có tuổi thọ từ 12 đến 15 năm trong tự nhiên, và có thể dài đến 5 inch. Loài sa giông này là một con vật nuôi trong bể cá cảnh phổ biến, hoặc được thu thập từ tự nhiên hoặc mua.

Phương tiện liên quan tới Notophthalmus viridescens tại Wikimedia Commons

507931-sa-gi-ng-ph-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)