User Tools

Site Tools


509831-apodrassus-andinus-la-gi

Apodrassus andinus là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apodrassus. Apodrassus andinus được Ralph Vary Chamberlin miêu tả năm 1916.

509831-apodrassus-andinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)