User Tools

Site Tools


510131-m-c-h-a-th-tr-n-la-gi

Mộc Hoá là một thị trấn cũ thuộc huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An, Việt Nam.

Thị trấn Mộc Hoá có diện tích 18,29 km², dân số năm 1999 là 16087 người,[1] mật độ dân số đạt 880 người/km².

Thời Việt Nam Cộng hòa, khu vực này là tỉnh lỵ tỉnh Kiến Tường cũ (tỉnh lỵ có tên là "Mộc Hóa").

Sau năm 1975, tỉnh Kiến Tường bị giải thể, sáp nhập vào tỉnh Long An. Ban đầu, toàn bộ đất tỉnh Kiến Tường cũ được chuyển thành một huyện mới với tên gọi là huyện Mộc Hóa của tỉnh Long An. Huyện Mộc Hóa lúc đó bao gồm 5 huyện và 1 thị xã vùng Đồng Tháp Mười ngày nay (thuộc tỉnh Long An) và có diện tích tự nhiên 2.296 km², thị trấn Mộc Hóa là huyện lỵ huyện Mộc Hóa.

Từ tháng 3 năm 2013, thị trấn Mộc Hoá giải thể và chia thành hai phường (Phường 1 và Phường 2) thuộc thị xã Kiến Tường mới thành lập.[2]

510131-m-c-h-a-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)