User Tools

Site Tools


511631-th-i-la-gi

Thái Đỏ / Tai Daeng
Tổng số dân
165.000 (ước tính)
Khu vực có số dân đáng kể
Việt Nam, Lào, Thái Lan
Ngôn ngữ
Tiếng Thái Đỏ, Việt, Lào, Thái...
Tôn giáo
Vật linh, Phật giáo Nam tông, Ki tô
Sắc tộc có liên quan
Thái Đen, Thái Trắng

Thái Đỏ là một dân tộc cư trú ở vùng phía tây tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam, và đông nam tỉnh Houaphan, Lào.

Người Thái Đỏ nói tiếng Thái Đỏ, một ngôn ngữ trong họ ngôn ngữ Thái của hệ ngôn ngữ Tai-Kadai. Tiếng Thái Đỏ có quan hệ gần gũi với tiếng Thái Đen và Thái Trắng, cũng như có liên hệ gần với ngôn ngữ nói ở Thái Lan và Lào hiện đại.

Mục lục

 • 1 Phân bố
 • 2 Khu vực sống tập trung
 • 3 Gia đình
 • 4 Tôn giáo
 • 5 Xem thêm
 • 6 Chú thích
 • 140.000 người ở Việt Nam (2002)[1]. Tại Việt Nam, người Thái Đỏ cùng với người Thái Đen và Thái Trắng được gọi chung là dân tộc Thái.
 • 25.000 ở Lào (1991), chủ yếu ở tỉnh Huaphanh, gần biên giới Việt Nam[1]
 • Ngoài ra còn có ở Thái Lan, Hoa Kỳ[1]
 • Miền tây tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam[2]
 • Phụ hệ[2]
 • Thuyết vật linh / Phật giáo Nam tông (95,5%)[2]
 • Thiên chúa giáo (4,5%)[2]
 • Các dân tộc Việt Nam
 1. ^ a ă â Tai Daeng at Ethnologue
 2. ^ a ă â b The Red Tai of Vietnam
511631-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)