User Tools

Site Tools


512531-apopyllus-iheringi-la-gi

Apopyllus iheringi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apopyllus. Apopyllus iheringi được Cândido Firmino de Mello-Leitão miêu tả năm 1943.

512531-apopyllus-iheringi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)