User Tools

Site Tools


514431-apopyllus-isabelae-la-gi

Apopyllus isabelae là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apopyllus. Apopyllus isabelae được miêu tả năm 1993 bởi Brescovit & Lise.

514431-apopyllus-isabelae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)