User Tools

Site Tools


514831-b-nh-m-b-nh-l-c-la-gi

Bình Mỹ là một thị trấn thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Ngày 13-2-1987, thành lập thị trấn Bình Mỹ - thị trấn huyện lỵ huyện Bình Lục - trên cơ sở 1,44 ha diện tích tự nhiên và 51 nhân khẩu của xã An Đổ; 164,48 ha diện tích tự nhiên và 947 nhân khẩu của xã An Mỹ; 90 ha diện tích tự nhiên và 573 nhân khẩu của xã Mỹ Thọ.

Thị trấn Bình Mỹ có diện tích 2,82 km², dân số năm 1999 là 5211 người,[1] mật độ dân số đạt 1848 người/km².Các tuyến đường của thị trấn này là: Đường Trần Hưng Dạo (QL21A),Đường Trần Văn Chuông (TL64), Đường Trần Tử Bình (TL64),

Đường Ngô Gia Bẩy, Đường Lý Công Bình, Đường Hoa Phượng Đỏ, Đường 3 Tháng 2, Đường Điện Biên Phủ, Phố Kim Đồng,

Đường Nguyễn Khuyến, Đường Lý Thường Kiệt, Phố Lý Tự Trọng, Phố Nguyễn Du, Đường Triều Hội, Phố Biên Hòa

Đường Trần Quốc Toản và Đường Cát Tường.

Thị trấn còn chia ra các tiểu khu: Bình Giang, Bình Minh, Bình Long, Bình Nam, Bình Tiến, Bình Thành và Bình Thắng.

514831-b-nh-m-b-nh-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)