User Tools

Site Tools


515931-camillina-bimini-la-gi

Camillina bimini là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Camillina. Camillina bimini được miêu tả năm 1982 bởi Norman I. Platnick & Shadab.

515931-camillina-bimini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)