User Tools

Site Tools


516031-th-m-i-m-t-th-tr-n-la-gi

Thứ Mười Một là một thị trấn thuộc huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thị trấn Thứ Mười Một có diện tích 11,83 km², dân số năm 1999 là 5.640 người,[1] mật độ dân số đạt 477 người/km².

Ở vùng Đồng Tháp Mười, người dân thường xem khái niệm "vùng" là "miệt". "Miệt vườn" và vùng có nhiều vườn, còn "miệt Thứ" là vùng có nhiều cái tên bắt đầu từ chữ "thứ": thứ hai, thứ ba…

Các "Thứ" nằm trên địa phận hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau nhưng phía Kiên Giang nhiều hơn, với các huyện Vĩnh Thuận, An Minh, An Biên, U Minh Thượng; còn phía Cà Mau chỉ duy nhất huyện U Minh là có "Thứ". Khu vực các "Thứ" từ biển ngược vào đất liền, thì kênh Xẻo Rô được coi là bắt đầu của miệt Thứ. Có cả thảy 11 "Thứ", nhưng không bắt đầu từ Thứ Nhất, mà bắt đầu từ Thứ Nhì cho tới Thứ Mười Một, trong đó có cả Thứ Chín Rưỡi (thuộc khu vực ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang).[3]

516031-th-m-i-m-t-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)