User Tools

Site Tools


516631-xuy-n-x-ch-th-c-la-gi

Xuyên xích thược (danh pháp hai phần: Paeonia veitchii) là một loài thực vật trong họ Paeoniaceae. Loài này được tìm thấy ở miền trung Trung Hoa.

  • Paeonia veitchii (nếu coi là một loài riêng): Xuyên xích thược
  • Paeonia veitchii thứ leicoarpa: xích thược vỏ quả bóng
  • Paeonia veitchii thứ uniflora: xích thược đơn hoa
  • Paeonia veitchii thứ woodwardii: xích thược lông
516631-xuy-n-x-ch-th-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)