User Tools

Site Tools


518231-camillina-brasiliensis-la-gi

Camillina brasiliensis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Camillina. Camillina brasiliensis được miêu tả năm 1987 bởi Müller.

518231-camillina-brasiliensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)