User Tools

Site Tools


540431-galati-la-gi

Galati là một đô thị thuộc hạt Galați, România. Dân số thời điểm năm 2002 là 298584 người.[1]

Dữ liệu khí hậu của Galați, Romania
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 17.3 22.4 27.8 31.8 36.2 37.8 40.5 40.4 35.7 33.5 25.6 20.0 40,5
Trung bình cao °C (°F) 1.1 3.0 8.9 16.6 22.3 25.9 27.9 27.5 23.5 16.9 9.4 3.4 15,5
Trung bình ngày, °C (°F) −2.5 −0.6 4.0 10.8 16.6 20.2 22.0 21.4 17.2 11.1 5.3 0.2 10,5
Trung bình thấp, °C (°F) −5.3 −3.5 0.2 6.0 11.2 14.6 16.2 15.8 12.0 6.6 2.1 −2.4 6,1
Thấp kỉ lục, °C (°F) −26.5 −28.6 −17.2 −5.2 −0.1 3.8 7.3 6.2 −1.5 −6.8 −17.4 −20.7 −28,6
Giáng thủy mm (inch) 29
(1.14)
32
(1.26)
27
(1.06)
38
(1.5)
51
(2.01)
68
(2.68)
46
(1.81)
46
(1.81)
42
(1.65)
27
(1.06)
36
(1.42)
35
(1.38)
477
(18,78)
Lượng tuyết rơi cm (inch) 9.0
(3.54)
7.9
(3.11)
6.4
(2.52)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
10.4
(4.09)
7.0
(2.76)
40,7
(16,02)
Số ngày giáng thủy TB (≥ 1.0 mm) 5 6 5 6 7 8 6 5 4 4 5 5 66
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 77.0 87.2 142.0 193.7 255.0 286.9 306.3 296.9 233.7 187.1 86.0 64.7 2.216,5
Nguồn #1: NOAA[2]
Nguồn #2: Romanian National Statistic Institute (cực độ 1901-2000)[3]
540431-galati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)