User Tools

Site Tools


553231-renesas-electronics-la-gi

Renesas Electronics Corporation
ルネサス エレクトロニクス株式会社

Loại hình

Đại chúng (KK)
Mã niêm yết TYO: 6723
Ngành nghề Semiconductor
Tiền thân NEC Electronics Corporation, Renesas Technology Corporation
Thành lập 1 tháng 11, 2002 (2002-11-01) (Started operation on ngày 1 tháng 4 năm 2010)
Trụ sở chính Tokyo (registered head office: Kawasaki), Nhật Bản

Nhân viên chủ chốt

Yasushi Akao, Representative Director, President
Masaki Kato, Representative Director and Executive Managing Vice President[1]
Sản phẩm Microcontrollers, Power MOSFETs, mixed-signal ICs, IGBT, Diodes, small signal transistors, display driver ICs, compound semiconductors, ASIC, ASSP

Số nhân viên

46.000 (Consolidated)[2]
Website www.renesas.com
Renesas Electronics Corporation Global Headquarters, Nippon Building, Chiyoda-ku, Tokyo

Renesas Electronics Corporation (ルネサス エレクトロニクス株式会社 Runesasu Erekutoronikusu Kabushiki Gaisha?) TYO: 6723 là công ty Nhật Bản, sản xuất hàng điện tử và về công nghệ bán dẫn. Xếp hạng MCU đứng hạng 1 thế giới [cần dẫn nguồn]. Tiền thân là công ty NEC.

Renesas Việt Nam thành lập từ năm 2004 và đặt tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, là công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế [cần dẫn nguồn].

  1. ^ “Executive Team”. Renesas Electronics Corporation. Tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2011. 
  2. ^ “Company profile”. Renesas Electronics Corporation. Tháng 4 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2011. 
553231-renesas-electronics-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)